Hinnasto

Ulkomaankopio lääkemääräyksestä 0,50€/kpl

Schengentodistus 1-2 kpl (Passi oltava mukana)10€

Schengentodistus 3 kpl tai enemmän (Passi oltava mukana)20€

Apteekkituotteiden kotiinkuljetus alle 5 km5€

Apteekkituotteiden kotiinkuljetus yli 5 km (Iitti)10€

Lääkkeiden annospussijakelu (kahden viikon jakso)11€

Lääkehoidon tarkistuspalvelu90€

  • Asiakas täyttää lääkelistan ja esitietolomakkeen
  • Farmaseutti tekee arvion lääkityksen tarkoituksen mukaisuudesta
  • Varataan aika, jossa   käydään läpi esille nousseet asiat
  • Asiakas saa kirjallisen raportin