Pikavalinta
Krooninen väsymys yleistyy –syy mitokondrioiden toimintahäiriössä? Krooninen väsymys yleistyy –syy…
Lapsen iltavalvomisella yhteys vanhemman unenlaatuun Lapsen iltavalvomisella yhteys…
Hirvikärpäset ovat täällä taas Hirvikärpäset ovat täällä taas
Aivoinfarktin nopea lääkitys vähentää uusiutumisriskiä Aivoinfarktin nopea lääkitys vähent…
Kahvinystäville hyviä uutisia Kahvinystäville hyviä uutisia

Krooninen väsymys yleistyy –syy mitokondrioiden toimintahäiriössä?

2024-01-16  Laatuapteekit

Krooninen väsymys yleistyy –syy mitokondrioiden toimintahäiriössä?

Krooninen väsymysoireyhtymä yleis­tyy uhkaavasti ? nyt tätä monella tapaa elämän mielekkyyttä ja toi­mintakykyäheikentävääsairauttapotee jo yli miljoona ihmistä maailmassa.
Krooninen väsymysoireyhtymä puh­keaa tyypillisesti pitkittyneen stressin seurauksena, joskin se voi laueta myös akuutin sairauden, esimerkiksi voimak­kaan infektion, vuoksi. Tyypillisiä oireita ovat väsymys, voimattomuus, aivosumu, lihaskipu ja päänsärky. Oireet liittyvät kehon hermojärjestelmän muutoksiin ja ne kielivät mitokondrioiden ? eli kehon energialaitosten ? toimintahäiriöstä.

Viime vuonna julkaistu tutkimus tuo lisävaloa kroonisen väsymysoireyhtymän syntymekanismeihin. Tutkimus vahvis­taa osaltaan jo vuosia sitten julkaistua tutkimusta, jossa uumoiltiin tietyn pro­teiinin kertymän olevan oireyhtymän taustalla.
Nyt PNAS ­tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että WASF3­ nimisen proteiinin runsas määrä joh­ti mitokondrioiden toimintahäiriöön. Tutkijat havaitsivat, että proteiinin val­mistusta säätelevän, samannimisen geenin yliaktiivisuus lisäsi mitokondri­oiden toimintahäiriötä, kun taas geenin ?sammuttaminen? ja siten proteiinin väheneminen palautti mitokondrioiden toiminnan ennalleen.

Tutkimuksesta ei kuitenkaan selviä, mikä saa WSAF3­geenin aktivoitumaan ja proteiinin määrän lisääntymään. Tut­kijat arvelevat, että geeniaktivaatio joh­tuu solulimakalvostolle aiheutuneesta stressistä, jonka voi aiheuttaa infektio tai pitkittynyt stressitila. Hypoteesia vahvis­ti se, että kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien lihassolujen solunäytteis­tä löydettiin merkkejä solulimakalvos­ ton stressistä. Lisäksi, kun kyseisiä solu­ja käsiteltiin solulimakalvoston stressiä ehkäisevällä lääkkeellä, WSAF3­prote­iinin määrä väheni ja mitokondrioiden toiminta elpyi.

Vaikkei kyseinen tutkimuslöytö au­ta välittömästi tällä hetkellä väsymysoi­reyhtymää potevia, voi se auttaa kehittä­mään lääkitystä, jolla kyseisen proteiinin määrää voidaan vähentää. Kyseisen tut­kimuksen tutkijaryhmä uskoo tässä on­nistuvansa.

Lähde: Potilaan Lääkärilehti 11.10.2023 ja Helsingin Sanomat 28.9.2023